Dopuna Dnevnog reda 28. vanredne Skupštine akcionara

Petak, 18. August 2017. Odluke društva, Vijesti

28. Vanredna skupština akcionara

Utorak, 15. August 2017. Odluke društva, Vijesti

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]