Izabrana nova Uprava A.D.Olimpijskog centra “Jahorina”

Petak, 7. Mart 2014. Odluke društva

Na 28. redovnoj sjednici Nadzornog odbora AD Olimpijskog centra »Jahorina«, održanoj 05.03.2014. godine izabrana je nova Uprava A.D. O.C »Jahorina« na kojoj su izabrani direktor i izvršni direktori. Za direktora A.D. O.C »Jahorina« izabran je Velibor Lazarević dok su za izvršne direktore izabrani: • Goran Brčkalović-izvršni direktor za turizam i ugostiteljstvo • Mladen Maletić-izvršni direktor za pravne i ekonomsko-komercijalne poslove • Neven Ćosović-izvršni direktor za tehniku i ski staze Uprava je izabrana na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora Jahorina, 06.03.2014. godine S poštovanje A.D. Olimpijski centar »Jahorina«

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]