Klima i vremenske prilike

Jahorina ljeti

Jahorina se nalazi u nizu dinarskih planina koje se pružaju pravcem sjeverozpad-jugoistok i svojim vijencem čine granicu između Jadranskog mora i kontinentalnog zaleđa. Zbog ovakvog položaja na Jahorini se sukopljavaju tople mediteranske sa hladnim kontinentalnim vazdušnim masama usljed čega dolazi do velike količine snježnih padavina. Ljeti je Jahorina prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3m visokim snijegom. Prosječan broj dana na Jahorini sa snijegom je 175 i to od oktobra do maja. Desetogodišni prosjek visine snježnog pokrivača u februaru iznosu 106 cm. Snježni pokrivač na Jahorini se formira već krajem oktobra i zadržava se i do maja.

Vezani članak: Olimpijski centar Jahorina

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]