OKTOBAR 2016

Subota, 1. Oktobar 2016. Javne nabavke

05.10.2016. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba karte za sistem Ski data – tendersku dokumentaciju

05.10.2016. Obavještenje o nabavci, broj: 396-7-1-23-3-16/16

05.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca usluge osiguranja lica radnika i gostiju

07.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca usluge osiguranja imovine

07.10.2016. Obavjestenje o nabavci rezervnih dijelova za masine za uredenje ski staza

07.10.2016. TD konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku jn roba rezervni dijelovi za masine za uredenje ski staza

10.10.2016. Izvjestaj o provedenom postupku jn elektrodijelova za sestosjede zicare

10.10.2016. Izvjestaj o provedenom postupku jn usluga servisa odrzava i popravke autobusa lot 1 i lot 2

13.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN roba rezervnih dijelova za kompresore sistema za osnježavanje LOT 1

13.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN rezervnih dijelova za kompresore sistema za osnježavanje LOT 2

14.10.2016. Ispravka obavještenja o nabavci – postupak nabavke usluga osiguranja LOT 3 AO i AK

17.10.2016. Izvjestaj o provedenom postupku jn usluga osigranja radnika i gostiju lot 2 1

17.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku jn roba karti za ski datu

19.10.2016. Izvještaj o provedenom postupku Javnih nabavki usluga servisiranja i održavanja liftova u hotelu Bistrica

20.10.2016. Obavjestenje o nabavci usluga tehnickog pregleda instalacija vertikalnog transporta

20.10.2016. TD konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku JN usluga tehnickog pregleda instalacija vertikalnog transporta

21.10.2016. Odluka o ponistenju postupka JN rezervnih dijelova domacih proizvodaca za masine za uredenje ski staza

27.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku JN usluga popravke i servisa sistema za grijanje

 

 

 

SEPTEMBAR 2016

Petak, 2. Septembar 2016. Javne nabavke

AVGUST 2016

Ponedjeljak, 1. August 2016. Javne nabavke

01.08.2016. Izvještaj o provedenom postupku JN tekstila LOT 1

01.08.2016. Izvjestaj o provedenom postupku jn uniformi i tekstila

04.08.2016. Obavještenje o nabavci usluga telekomunikacija – fiksne telefonije, interneta i kablovske TV

05.08.2016. Obavještenje o nabavci usluga popravki i servisa autobusa

22.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača servisa, popravke i održavanja autobusa LOT 2

22.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge servisira, popravke i održavanje autobusa LOT 1

23.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN Tubing trail i pokretne trake

24.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN roba elektrosijelova za šestosjede žičare

26.08.2016. TD KOnkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku nabavke roba – Pocinčane čelične užadi

26.08.2016. Obavještenje o nabavci roba – Pocinčane čelične užadi (1)

26.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke telekomunikacionih usluga LOT 1 fiksna telefonija

26.08.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za telekomunikacione usluge LOT 3 kablovska TV

26.08.2016. Odluka o izboru i imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja A.D. OC Jahorina Pale

31.08.2016. Obavještenje o nabavci usluga osiguranja 2017

31.08.2016. TD-Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku nabavke osigiranja l

31.08.2016. Izvjestaj o provedenom postupku jn usluga iz oblasti zastite na radu garaza i masina u sektoru ski centar

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]