FEBRUAR 2017

Četvrtak, 9. Februar 2017. Javne nabavke

8.2.2017. TD Otvoreni postupak JN nafte i naftnih derivata

9.2.2017. Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku JN roba, nafte i naftnih derivata

9.2.2017. TD Otvoreni postupak JN roba, nafte i naftnih derivata

9.2.2017. TD-Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku JN roba, polovnih gusjenica za Pisten Bully 300

9.2.2017. TD – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku JN roba polovnih gusjenica za Pisten Bully 300

9.2.2017. Antrag auf Wettbewerb für Vorschläge für Kauf von Waren Raupenkette (gebraucht) für Pisten Bully 300

9.2.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN usluga održavanja web sajta

13.2.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN usluga odvoza o odlaganja otpada

16.2.2017. Ispravka obavještenja u postupku JN roba, nafte i naftnih derivata

16.2.2017. Odluka o poništenju postupka JN roba , polovniih gusjenica za Pisten bully 300

23.2.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN usluga održavawa prohodnosti puta, čišćenja snijega sa lokalnog puta Poljice-Obućina bare

23.2.2017. Odluka o o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postpku JN servera sa pratećim MS licencama

24.2.2017. Obavještenje u postpku JN roba-kolača

24.2.2017. TD- Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku JN kolača

27.2.2017. Obavještenje o nabavci HTZ opreme za ski centar, ski odjeća

27.2.2017. TD Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku JN rob HTZ opreme za ski centar, ski odjeća

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]