NOVEMBAR 2017

Srijeda, 1. Novembar 2017. Javne nabavke

1.11.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN geodetskih usluga na dijelu staze u obuhvatu šestosjeda Poljice i Ogorjelica

1.11.2017.  Izvještaj-o-provedenom-postupku-JN-usluga-geoloških-ispitivanja-za-potrebe-akumulacije-za-vještački-snijeg-na-Jahorini

1.11.2017. Izvještaj-o-provedenom-postupku-JN-usluga-izrade-UT-uslova-za-uređenje-ski-staza

2.11.2017. Oglas za izbor najpovoljnijih ponuđača za izdavanje u zakup reklamnih površina

3.11.2017. Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponjuđača-u-postupku-nabavke-radova-za-parkinge-na-Poljicama-i-kod-Tehničke-baze

3.11.2017. Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-godišnjeg-tehničkog-pregleda-instalacija-vertikalnog-transporta

3.11.2017. Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-roba-novog-sistema-za-vještačko-osnježavanje

3.11.2017. Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-JN-oprme-za-za-kase-i-rezervnih-dijelova-za-SKI-DATU

3.11.2017. Odluka o dodjeli Ugovora u postupku JN izrade idejnog rješenja za ulaz na Poljicama

3.11.2017. Odluka o dodjeli Ugovora izrade idejnog projekta za izgradnju akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje

6.11.2017. Odluka o dodjeli Ugovora u postupku JN logotipa i knjige standarda

6.11.2017. Odluka dodjeli ugovora u postupku JN izrade idejnog projekta za izgradnju vjetroustava na ski stazama Poljice Ogorjelica i Prača

7.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN ulja i maziva

8.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN rezervnih dijelova za teretni program

8.11.2017. Odluka o izboru ponuđača u postupku rezervnih dijelova za PRINOTH

9.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN usluga servisa autobusa

9.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN gromobranskih instalacija

9.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za građevinski materijal

9.11.2017. Nabavka-dječijeg-sadržaja

9.11.2017. Nabavka pokretne trake i produženja pokretne trake

9.11.2017. Obavjestenje o nabavci marketinške usluge

9.11.2017. Obavješetnje o nabavci dječiji grad i tubing staza

9.11.2017. Obavješetnje o nabavci pokretna traka

9.11.2017. Tenderska dokumentacija marketinske usluge

10.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN guma za putnička i teretna vozila

10.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN računarske opreme

10.11.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN radova na parkingu Poljice i Tehnička baza

10.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN rezervnih dijelova za vertikalni transport proizvođača POMA

10.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN usluga servisa motornih sanki

10.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN videonadzora

10.11.2017. Obavještenje o nabavci za štampu marketinškog materijala

10.11.2017. Tenderska dokumentacija za štampu marketinškog materijala

10.11.2017. Odluka o poništenju postupka JN usluga defekktaže i otklanjanja nedostataka na šestosjedima

10.11.2017. Odluka o poništenju postupka JN rezervnih dijelova za putnička vozila

11.11.2017. Odluka o poništenju postupka JN opreme za ski staze

14.11.2017. Izvještaj o provedenom postuoku JN usluga izrade logotipa i knjige standarda

14.11.2017. Obavještenje o nabavci-elektromaterijal

14.11.2017. Tenderska dokumentacija za elektromaterijal

14.11.2017. Obavještenje o nabavci vodomaterijal

14.11.2017. Tenderska dokumentacija za vodomaterijal

14.11.2017. Obavještenje o nabavci-oprema za ski staze

14.11.2017. Tenderska dokumentacija za opremu za ski staze-ponovljeni postupak

15.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN rezervnih dijelova za vještačko osnježavanje

15.11.2017. Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga izrade idejnog prijekta za izradu akumulacije na sistemu za vještačko osnježavanje

15.11.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN usluga izrade idejnog prijekta za izgradnju vjetroustava na ski stazama Poljice, Ogorjelica i Prača

15.11.2017. Odluka o dodjeli ugovora za JN spaslilačke opreme

16.11.2017. Odluka o dodjeli ugovora u postupku JN usluga servisiranja putničkih vozila

16.11.2017. Odluka o poništenju postupka JN autolimarskih i autolakirerskih usluga

16.11.2017. Odluka o dodjeli ugovora u postupku JN usluga web stranice

16.11.2017. Odluka o poništenju postupka JN usluga mehaničke obrade i reparacije hidrauličnih crijeva

17.11.2017. Izvještaj o provedenom postupku Jn pregleda i mjerenja otpornosti gromobranskih instalacija

OKTOBAR 2017

Četvrtak, 5. Oktobar 2017. Javne nabavke

25.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku izdavanja u zakup reklamnih površina na skijalištu

25.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN PLC Siemens Simatic

25.10.2017. Obavještenje o nabavci za automlimarske usluge

25.10.2017. Tenderska dokumentacija autolimarske i autolakirerske usluge

25.10.2017. Konkurentski zahtjev i Obavještenje o nabavci u postupku JN usluga defektaže i otklanjanja nedostataka na šestosjedima Poljice Skočine i Ogorjelica proizvođača Leitner

25.10.2017. Konkurentski zahtjev Obavještenje za dostavu ponuda u postupku JN usluga godišnjeg tehničkog pregleda instalacija vertikalnog trasporta

25.10.2017. Obavještenje o nabavci servis motornih sanki

25.10.2017. Tenderska dokumentacija za servis motornih sanki

25.10.2017. Obavještenje o nabavci mehanička obrada crjeva

25.10.2017. Tenderski dokument mehaničke obrade crijeva

24.10.2017. Obavještenje o nabavci za računarsku opremu

24.10.2017. Tenderski dokument za računarsku opremu

24.10.2017. Odluka o dodjeli ugovora u postupku JN renoviranja dvije ski kase na Poljicama

23.10.2017. Odluka o dodjeli ugovora za usluge savjetovanja davanja stručnih mišljena prijedloga učešća u samoj organizacoji EYOF 2019 i FIS

21.10.2017. Odluka o dodjeli Ugovora- Unis institut

18.10.2017. Izvještaj-o-provedenom-postupku-JN-usluga-egenta-emisije

18.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-građevinski-materijal

18.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-građevinski-materijal

18.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-oprema-za-ski-staze

18.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-opremu-za-ski-staze

18.10.2017. Obavještenje-u-postupku-JN-PLC

18.10.2017. TD-KONKURENTSKI-ZAHTJEV-ZA-NABAVKU-PLC

18.10.2017.  Obavještenje-o-nabavci-auto-gume

18.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-auto-gume

18.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-rezervni-dijelovi-za-teretna-vozila

18.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-rezervne-dijelovi-za-teretna-vozila

18.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-rezervni-dijelovi-za-putnička-vozila

18.20.2017. Tenderska-dokumentacija-za-rezervne-dijelove-za-putnička-vozila-1

18.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN ležajeva

17.10.2017. Obavještenje-o-nabavci

17.10.2017. Konkurentski-zahtjev-filtera-i-maziva

17.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-1

17.10.2017. Tenderski-dokument-za-servis-autobusa

17.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-vještački-snijeg

17.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-rez.dijelovi-za-vješ.snijeg

17.10.2017. Obavještenje-o-nabavci-rez.dijelovi-za-tabace

17.10.2017. Tenderska-dokumentacija-za-rezervne-dijelove-za-tabače

17.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN geodetskih usluga

12.10.2017. Tenderska dokumentacija otvoreni postupak za dostavu ponuda u postupku JN za Ski Datu

12.10.2017. Obavjestenje o nabavci za Ski Datu

10.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

6.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN usluga nadzoranad radovima na stzama Poljice i Ogorjelica i na uređenje ulaza na Jahorinu

5.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN usluga idejnog projekta za staze u obuhvatu šestosjeda Poljice i Ogorjelica na osnovu RP posebnog područja Jahorine prema FIS pravilima

5.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN radova na uređenju ulaza na Poljicama

5.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN radova na uređenju staze Poljice

5.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN radova na uređenju staze Ogorjelica

5.10.2017. Izvještaj o provedenom postupku JN usluga revizije računovodstvenih usluga za 2017.

5.10.2017. Obavještenje u ponovljenom postupku JN ležajeva

5.10.2017. TD – Konkurentski zahtjev za nabavku ležajeva u ponovljenom postupku JN

SEPTEMBAR 2017

Petak, 1. Septembar 2017. Javne nabavke

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | direkcija@oc-jahorina.com
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | skicentar@oc-jahorina.com